Arabiska för matta

bisaaT
ﺑِﺴَﺎﻁ
matta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för matta uttalas bisaaT och skrivs ﺑِﺴَﺎﻁ.

Förutom grundformen finns matta i:

busuT
ﺑُﺴُﻂ
matta – maskulinum plural
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet matta består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med matta

Alla bokstäver i matta

ﺑِﺴَﺎﻁ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
beh
b
sin
s
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för matta består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑِﺴَﺎﻁ och uttalas bisaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för matta

fi3aal blir bisaaT

Vi har sett att det arabiska ordet för matta skrivs ﺑِﺴَﺎﻁ och uttalas bisaaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är b, s och T, blir ordet bisaaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som matta