Arabiska för skrik

SayHa
ﺻَﻴﺤَﺔ
skrik – femininum singular

Det arabiska ordet för skrik uttalas SayHa och skrivs ﺻَﻴﺤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skrik i:

SayHaat
ﺻَﻴﺤَﺎﺕ
skrik – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrik består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrik

Alla bokstäver i skrik

ﺻَﻴﺤَﺔ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
Sad
S
ya
y
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skrik består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻴﺤَﺔ och uttalas SayHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrik

fa3la blir SayHa

Vi har sett att det arabiska ordet för skrik skrivs ﺻَﻴﺤَﺔ och uttalas SayHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är S, y och H, blir ordet SayHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrik