Arabiska för vrål

taSaayuH
ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ
vrål – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vrål uttalas taSaayuH och skrivs ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vrål består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vrål

Alla bokstäver i vrål

ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
Sad
S
alef
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vrål består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ och uttalas taSaayuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vrål

tafaa3ul blir taSaayuH

Vi har sett att det arabiska ordet för vrål skrivs ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ och uttalas taSaayuH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är S, y och H, blir ordet taSaayuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vrål