Arabiska för lyckosam, nöjd, tursam

maHZuuZ
ﻣَﺤﻈُﻮﻅ
lyckosam, nöjd, tursam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyckosam, nöjd, tursam uttalas maHZuuZ och skrivs ﻣَﺤﻈُﻮﻅ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet lyckosam, nöjd, tursam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyckosam, nöjd, tursam består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Za som skrivs och uttalas Z och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyckosam, nöjd, tursam

Alla bokstäver i lyckosam, nöjd, tursam

ﻣَﺤﻈُﻮﻅ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
mim
m
Ha
H
Za
Z
waw
w
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för lyckosam, nöjd, tursam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻈُﻮﻅ och uttalas maHZuuZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver