Arabiska för lyckosam, tursam

HaZiiZ
ﺣَﻈِﻴﻆ
lyckosam, tursam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyckosam, tursam uttalas HaZiiZ och skrivs ﺣَﻈِﻴﻆ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyckosam, tursam består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Za som skrivs och uttalas Z och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyckosam, tursam

Alla bokstäver i lyckosam, tursam

ﺣَﻈِﻴﻆ
ﺣـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
Ha
H
Za
Z
ya
y
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för lyckosam, tursam består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻈِﻴﻆ och uttalas HaZiiZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver