Arabiska för skatt

kanz
ﻛَﻨﺰ
skatt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skatt uttalas kanz och skrivs ﻛَﻨﺰ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skatt i:

kunuuz
ﻛُﻨُﻮﺯ
skatt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skatt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skatt består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skatt

Alla bokstäver i skatt

ﻛَﻨﺰ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
 
kaf
k
nun
n
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för skatt består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻨﺰ och uttalas kanz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skatt

fa3l blir kanz

Vi har sett att det arabiska ordet för skatt skrivs ﻛَﻨﺰ och uttalas kanz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är k, n och z, blir ordet kanz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skatt