Böjningsformer av verbet 'att minnas'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atadhakkaru
أَتَذَكَّرُ
jag - nutid
tadhakkartu
تَذَكَّرتُ
jag - dåtid
'atadhakkar
أَتَذَكَّر
jag - subjunktiv
'atadhakkar
أَتَذَكَّر
jag - jussiv
du (m)
tatadhakkaru
تَتَذَكَّرُ
du (m) - nutid
tadhakkarta
تَذَكَّرتَ
du (m) - dåtid
tatadhakkar
تَتَذَكَّر
du (m) - subjunktiv
tatadhakkar
تَتَذَكَّر
du (m) - jussiv
du (f)
tatadhakkariina
تَتَذَكَّرِينَ
du (f) - nutid
tadhakkarti
تَذَكَّرتِ
du (f) - dåtid
tatadhakkarii
تَتَذَكَّرِي
du (f) - subjunktiv
tatadhakkarii
تَتَذَكَّرِي
du (f) - jussiv
han
yatadhakkaru
يَتَذَكَّرُ
han - nutid
tadhakkara
تَذَكَّرَ
han - dåtid
yatadhakkar
يَتَذَكَّر
han - subjunktiv
yatadhakkar
يَتَذَكَّر
han - jussiv
hon
tatadhakkaru
تَتَذَكَّرُ
hon - nutid
tadhakkarat
تَذَكَّرَت
hon - dåtid
tatadhakkar
تَتَذَكَّر
hon - subjunktiv
tatadhakkar
تَتَذَكَّر
hon - jussiv
vi
natadhakkaru
نَتَذَكَّرُ
vi - nutid
tadhakkarnaa
تَذَكَّرنَا
vi - dåtid
natadhakkar
نَتَذَكَّر
vi - subjunktiv
natadhakkar
نَتَذَكَّر
vi - jussiv
ni (m)
tatadhakkaruuna
تَتَذَكَّرُونَ
ni (m) - nutid
tadhakkartum
تَذَكَّرتُم
ni (m) - dåtid
tatadhakkaruu
تَتَذَكَّرُوا
ni (m) - subjunktiv
tatadhakkaruu
تَتَذَكَّرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatadhakkarna
تَتَذَكَّرنَ
ni (f) - nutid
tadhakkartunna
تَذَكَّرتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatadhakkarna
تَتَذَكَّرنَ
ni (f) - subjunktiv
tatadhakkarna
تَتَذَكَّرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatadhakkaruuna
يَتَذَكَّرُونَ
de (m) - nutid
tadhakkaruu
تَذَكَّرُوا
de (m) - dåtid
yatadhakkaruu
يَتَذَكَّرُوا
de (m) - subjunktiv
yatadhakkaruu
يَتَذَكَّرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatadhakkarna
يَتَذَكَّرنَ
de (f) - nutid
tadhakkarna
تَذَكَّرنَ
de (f) - dåtid
yatadhakkarna
يَتَذَكَّرنَ
de (f) - subjunktiv
yatadhakkarna
يَتَذَكَّرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatadhakkaraani
تَتَذَكَّرَانِ
ni två - nutid
tadhakkartumaa
تَذَكَّرتُمَا
ni två - dåtid
tatadhakkaraa
تَتَذَكَّرَا
ni två - subjunktiv
tatadhakkaraa
تَتَذَكَّرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatadhakkaraani
يَتَذَكَّرَانِ
de två (m) - nutid
tadhakkaraa
تَذَكَّرَا
de två (m) - dåtid
yatadhakkaraa
يَتَذَكَّرَا
de två (m) - subjunktiv
yatadhakkaraa
يَتَذَكَّرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatadhakkaraani
تَتَذَكَّرَانِ
de två (f) - nutid
tadhakkarataa
تَذَكَّرَتَا
de två (f) - dåtid
tatadhakkaraa
تَتَذَكَّرَا
de två (f) - subjunktiv
tatadhakkaraa
تَتَذَكَّرَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.