Arabiska för rädsla

khawf
ﺧَﻮﻑ
rädsla – maskulinum

Det arabiska ordet för rädsla uttalas khawf och skrivs ﺧَﻮﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rädsla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rädsla består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rädsla

Alla bokstäver i rädsla

ﺧَﻮﻑ
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﻮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för rädsla består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻮﻑ och uttalas khawf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver