Arabiska för lagom, mild

mu3tadil
ﻣُﻌﺘَﺪِﻝ
lagom, mild – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lagom, mild uttalas mu3tadil och skrivs ﻣُﻌﺘَﺪِﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lagom, mild består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lagom, mild

Alla bokstäver i lagom, mild

ﻣُﻌﺘَﺪِﻝ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lagom, mild består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﺪِﻝ och uttalas mu3tadil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lagom, mild

mufta3il blir mu3tadil

Vi har sett att det arabiska ordet för lagom, mild skrivs ﻣُﻌﺘَﺪِﻝ och uttalas mu3tadil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är 3, d och l, blir ordet mu3tadil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lagom, mild