Arabiska för rättvis

3aadil
ﻋَﺎﺩِﻝ
rättvis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rättvis uttalas 3aadil och skrivs ﻋَﺎﺩِﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rättvis består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rättvis

Alla bokstäver i rättvis

ﻋَﺎﺩِﻝ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för rättvis består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺩِﻝ och uttalas 3aadil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rättvis

faa3il blir 3aadil

Vi har sett att det arabiska ordet för rättvis skrivs ﻋَﺎﺩِﻝ och uttalas 3aadil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, d och l, blir ordet 3aadil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rättvis