Arabiska för ändring

ta3diil
ﺗَﻌﺪِﻳﻞ
ändring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ändring uttalas ta3diil och skrivs ﺗَﻌﺪِﻳﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ändring i:

ta3diilaat
ﺗَﻌﺪِﻳﻠَﺎﺕ
ändring – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ändring

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ändring består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ändring

Alla bokstäver i ändring

ﺗَﻌﺪِﻳﻞ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ayn
3
dal
d
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ändring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﺪِﻳﻞ och uttalas ta3diil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ändring

taf3iil blir ta3diil

Vi har sett att det arabiska ordet för ändring skrivs ﺗَﻌﺪِﻳﻞ och uttalas ta3diil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, d och l, blir ordet ta3diil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ändring