Arabiska för justera, ändra

3addala
ﻋَﺪَّﻝَ
justera, ändra – dåtid han
yu3addilu
ﻳُﻌَﺪِّﻝُ
justera, ändra – nutid han

Det arabiska verbet för att justera, ändra skrivs ﻋَﺪَّﻝَ och uttalas 3addala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺪِّﻝُ och uttalas yu3addilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet justera, ändra består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med justera, ändra

Alla bokstäver i justera, ändra

ﻋَﺪَّﻝَ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
dal
d
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för justera, ändra består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺪَّﻝَ och uttalas 3addala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för justera, ändra

fa33ala blir 3addala

Vi har sett att det arabiska ordet för justera, ändra skrivs ﻋَﺪَّﻝَ och uttalas 3addala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, d och l, blir ordet 3addala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som justera, ändra

Böjningsformer av justera, ändra

dåtid
nutid
han
3addala
ﻋَﺪَّﻝَ
han - dåtid
yu3addilu
ﻳُﻌَﺪِّﻝُ
han - nutid
hon
3addalat
ﻋَﺪَّﻟَﺖ
hon - dåtid
tu3addilu
ﺗُﻌَﺪِّﻝُ
hon - nutid
jag
3addaltu
ﻋَﺪَّﻟﺖُ
jag - dåtid
'u3addilu
ﺃُﻋَﺪِّﻝُ
jag - nutid