Arabiska för förslag

iqtiraaH
ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ
förslag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förslag uttalas iqtiraaH och skrivs ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förslag i:

iqtiraaHaat
ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺣَﺎﺕ
förslag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förslag består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förslag

Alla bokstäver i förslag

ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
alef
qaf
q
ta
t
ra
r
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förslag består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ och uttalas iqtiraaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förslag

ifti3aal blir iqtiraaH

Vi har sett att det arabiska ordet för förslag skrivs ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ och uttalas iqtiraaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är q, r och H, blir ordet iqtiraaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förslag