Arabiska för glida, åka skidor, åka skridskor

tazallaja
ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
glida, åka skidor, åka skridskor – dåtid han
yatazallaju
ﻳَﺘَﺰَﻟَّﺞُ
glida, åka skidor, åka skridskor – nutid han

Det arabiska verbet för att glida, åka skidor, åka skridskor skrivs ﺗَﺰَﻟَّﺞَ och uttalas tazallaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺰَﻟَّﺞُ och uttalas yatazallaju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet glida, åka skidor, åka skridskor

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glida, åka skidor, åka skridskor består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glida, åka skidor, åka skridskor

Alla bokstäver i glida, åka skidor, åka skridskor

ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
ﺗـ
ـﺰ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﺗـ
ـﺰ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ta
t
zayn
z
lam
l
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för glida, åka skidor, åka skridskor består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺰَﻟَّﺞَ och uttalas tazallaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glida, åka skidor, åka skridskor

tafa33ala blir tazallaja

Vi har sett att det arabiska ordet för glida, åka skidor, åka skridskor skrivs ﺗَﺰَﻟَّﺞَ och uttalas tazallaja. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är z, l och j, blir ordet tazallaja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glida, åka skidor, åka skridskor

Böjningsformer av glida, åka skidor, åka skridskor

dåtid
nutid
han
tazallaja
ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
han - dåtid
yatazallaju
ﻳَﺘَﺰَﻟَّﺞُ
han - nutid
hon
tazallajat
ﺗَﺰَﻟَّﺠَﺖ
hon - dåtid
tatazallaju
ﺗَﺘَﺰَﻟَّﺞُ
hon - nutid
jag
tazallajtu
ﺗَﺰَﻟَّﺠﺖُ
jag - dåtid
'atazallaju
ﺃَﺗَﺰَﻟَّﺞُ
jag - nutid