Arabiska för böna

fuul
ﻓُﻮﻝ
böna – maskulinum singular

Det arabiska ordet för böna uttalas fuul och skrivs ﻓُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet böna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet böna består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i böna

ﻓُﻮﻝ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för böna består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓُﻮﻝ och uttalas fuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver