Arabiska för uppmuntra

shajja3a
ﺷَﺠَّﻊَ
uppmuntra – dåtid han
yushajji3u
ﻳُﺸَﺠِّﻊُ
uppmuntra – nutid han

Det arabiska verbet för att uppmuntra skrivs ﺷَﺠَّﻊَ och uttalas shajja3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺠِّﻊُ och uttalas yushajji3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmuntra består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmuntra

Alla bokstäver i uppmuntra

ﺷَﺠَّﻊَ
ﺷـ
ـﺠـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺠـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för uppmuntra består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺠَّﻊَ och uttalas shajja3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av uppmuntra

dåtid
nutid
han
shajja3a
ﺷَﺠَّﻊَ
han - dåtid
yushajji3u
ﻳُﺸَﺠِّﻊُ
han - nutid
hon
shajja3at
ﺷَﺠَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tushajji3u
ﺗُﺸَﺠِّﻊُ
hon - nutid
jag
shajja3tu
ﺷَﺠَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'ushajji3u
ﺃُﺷَﺠِّﻊُ
jag - nutid