Arabiska för uppmuntran

tashjii3
ﺗَﺸﺠِﻴﻊ
uppmuntran – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmuntran uttalas tashjii3 och skrivs ﺗَﺸﺠِﻴﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmuntran består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmuntran

Alla bokstäver i uppmuntran

ﺗَﺸﺠِﻴﻊ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
shin
sh
jim
j
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för uppmuntran består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺸﺠِﻴﻊ och uttalas tashjii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver