Arabiska för modig

shajii3
ﺷَﺠِﻴﻊ
modig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för modig uttalas shajii3 och skrivs ﺷَﺠِﻴﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet modig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med modig

Alla bokstäver i modig

ﺷَﺠِﻴﻊ
ﺷـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
jim
j
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för modig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺠِﻴﻊ och uttalas shajii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver