Arabiska för attraktiv, söt

SabiiH
ﺻَﺒِﻴﺢ
attraktiv, söt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attraktiv, söt uttalas SabiiH och skrivs ﺻَﺒِﻴﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attraktiv, söt består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attraktiv, söt

Alla bokstäver i attraktiv, söt

ﺻَﺒِﻴﺢ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
beh
b
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för attraktiv, söt består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺒِﻴﺢ och uttalas SabiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för attraktiv, söt

fa3iil blir SabiiH

Vi har sett att det arabiska ordet för attraktiv, söt skrivs ﺻَﺒِﻴﺢ och uttalas SabiiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, b och H, blir ordet SabiiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som attraktiv, söt