Arabiska för bli

'aSbaHa
ﺃَﺻﺒَﺢَ
bli – dåtid han
yuSbiHu
ﻳُﺼﺒِﺢُ
bli – nutid han

Det arabiska verbet för att bli skrivs ﺃَﺻﺒَﺢَ och uttalas 'aSbaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼﺒِﺢُ och uttalas yuSbiHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bli

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli

Alla bokstäver i bli

ﺃَﺻﺒَﺢَ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ـﺄ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
alif hamza
'
Sad
S
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för bli består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺻﺒَﺢَ och uttalas 'aSbaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli

'af3ala blir 'aSbaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för bli skrivs ﺃَﺻﺒَﺢَ och uttalas 'aSbaHa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är S, b och H, blir ordet 'aSbaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli

Böjningsformer av bli

dåtid
nutid
han
'aSbaHa
ﺃَﺻﺒَﺢَ
han - dåtid
yuSbiHu
ﻳُﺼﺒِﺢُ
han - nutid
hon
'aSbaHat
ﺃَﺻﺒَﺤَﺖ
hon - dåtid
tuSbiHu
ﺗُﺼﺒِﺢُ
hon - nutid
jag
'aSbaHtu
ﺃَﺻﺒَﺤﺖُ
jag - dåtid
'uSbiHu
ﺃُﺻﺒِﺢُ
jag - nutid