Arabiska för ofullständig

manquuS
ﻣَﻨﻘُﻮﺹ
ofullständig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ofullständig uttalas manquuS och skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﺹ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ofullständig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ofullständig

Alla bokstäver i ofullständig

ﻣَﻨﻘُﻮﺹ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
nun
n
qaf
q
waw
w
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för ofullständig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻘُﻮﺹ och uttalas manquuS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ofullständig

maf3uul blir manquuS

Vi har sett att det arabiska ordet för ofullständig skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﺹ och uttalas manquuS. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är n, q och S, blir ordet manquuS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ofullständig