Arabiska för sammanfatta

lakhkhaSa
ﻟَﺨَّﺺَ
sammanfatta – dåtid han
yulakhkhiSu
ﻳُﻠَﺨِّﺺُ
sammanfatta – nutid han

Det arabiska verbet för att sammanfatta skrivs ﻟَﺨَّﺺَ och uttalas lakhkhaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﺨِّﺺُ och uttalas yulakhkhiSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sammanfatta består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, kha som skrivs och uttalas kh och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sammanfatta

Alla bokstäver i sammanfatta

ﻟَﺨَّﺺَ
ﻟـ
ـﺨـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﺨـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
lam
l
kha
kh
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för sammanfatta består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺨَّﺺَ och uttalas lakhkhaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sammanfatta

dåtid
nutid
han
lakhkhaSa
ﻟَﺨَّﺺَ
han - dåtid
yulakhkhiSu
ﻳُﻠَﺨِّﺺُ
han - nutid
hon
lakhkhaSat
ﻟَﺨَّﺼَﺖ
hon - dåtid
tulakhkhiSu
ﺗُﻠَﺨِّﺺُ
hon - nutid
jag
lakhkhaStu
ﻟَﺨَّﺼﺖُ
jag - dåtid
'ulakhkhiSu
ﺃُﻟَﺨِّﺺُ
jag - nutid