Arabiska för full, komplett

kaamil
ﻛَﺎﻣِﻞ
full, komplett – maskulinum singular

Det arabiska ordet för full, komplett uttalas kaamil och skrivs ﻛَﺎﻣِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns full, komplett i:

kamala
ﻛَﻤَﻠَﺔ
full, komplett – maskulinum plural
Kategori: versmått
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet full, komplett

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet full, komplett består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med full, komplett

Alla bokstäver i full, komplett

ﻛَﺎﻣِﻞ
ﻛـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kaf
k
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för full, komplett består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﻣِﻞ och uttalas kaamil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för full, komplett

faa3il blir kaamil

Vi har sett att det arabiska ordet för full, komplett skrivs ﻛَﺎﻣِﻞ och uttalas kaamil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är k, m och l, blir ordet kaamil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som full, komplett