Arabiska för integrativ

takaamuliyy
ﺗَﻜَﺎﻣُﻠِﻲّ
integrativ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för integrativ uttalas takaamuliyy och skrivs ﺗَﻜَﺎﻣُﻠِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet integrativ består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med integrativ

Alla bokstäver i integrativ

ﺗَﻜَﺎﻣُﻠِﻲّ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
kaf
k
alef
mim
m
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för integrativ består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻜَﺎﻣُﻠِﻲّ och uttalas takaamuliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för integrativ

tafaa3ul blir takaamuliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för integrativ skrivs ﺗَﻜَﺎﻣُﻠِﻲّ och uttalas takaamuliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är k, m och l, blir ordet takaamuliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som integrativ