Arabiska för avsluta

'akmala
ﺃَﻛﻤَﻞَ
avsluta – dåtid han
yukmilu
ﻳُﻜﻤِﻞُ
avsluta – nutid han

Det arabiska verbet för att avsluta skrivs ﺃَﻛﻤَﻞَ och uttalas 'akmala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜﻤِﻞُ och uttalas yukmilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsluta består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsluta

Alla bokstäver i avsluta

ﺃَﻛﻤَﻞَ
ﻛـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
kaf
k
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avsluta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻛﻤَﻞَ och uttalas 'akmala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsluta

'af3ala blir 'akmala

Vi har sett att det arabiska ordet för avsluta skrivs ﺃَﻛﻤَﻞَ och uttalas 'akmala. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är k, m och l, blir ordet 'akmala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsluta

Böjningsformer av avsluta

dåtid
nutid
han
'akmala
ﺃَﻛﻤَﻞَ
han - dåtid
yukmilu
ﻳُﻜﻤِﻞُ
han - nutid
hon
'akmalat
ﺃَﻛﻤَﻠَﺖ
hon - dåtid
tukmilu
ﺗُﻜﻤِﻞُ
hon - nutid
jag
'akmaltu
ﺃَﻛﻤَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ukmilu
ﺃُﻛﻤِﻞُ
jag - nutid