Arabiska för ta bort

'ab3ada
ﺃَﺑﻌَﺪَ
ta bort – dåtid han
yub3idu
ﻳُﺒﻌِﺪُ
ta bort – nutid han

Det arabiska verbet för att ta bort skrivs ﺃَﺑﻌَﺪَ och uttalas 'ab3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒﻌِﺪُ och uttalas yub3idu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet ta bort

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ta bort består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ta bort

Alla bokstäver i ta bort

ﺃَﺑﻌَﺪَ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
alif hamza
'
beh
b
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ta bort består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺑﻌَﺪَ och uttalas 'ab3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ta bort

'af3ala blir 'ab3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för ta bort skrivs ﺃَﺑﻌَﺪَ och uttalas 'ab3ada. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är b, 3 och d, blir ordet 'ab3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ta bort

Böjningsformer av ta bort

dåtid
nutid
han
'ab3ada
ﺃَﺑﻌَﺪَ
han - dåtid
yub3idu
ﻳُﺒﻌِﺪُ
han - nutid
hon
'ab3adat
ﺃَﺑﻌَﺪَﺕ
hon - dåtid
tub3idu
ﺗُﺒﻌِﺪُ
hon - nutid
jag
'ab3adtu
ﺃَﺑﻌَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ub3idu
ﺃُﺑﻌِﺪُ
jag - nutid