Arabiska för nästan, ungefär

taqriiban
ﺗَﻘﺮِﻳﺒﺎً
nästan, ungefär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nästan, ungefär uttalas taqriiban och skrivs ﺗَﻘﺮِﻳﺒﺎً.

Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nästan, ungefär består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nästan, ungefär

Alla bokstäver i nästan, ungefär

ﺗَﻘﺮِﻳﺒﺎً
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
 
ta
t
qaf
q
ra
r
ya
y
beh
b
alef
 
 
Det arabiska ordet för nästan, ungefär består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﺮِﻳﺒﺎً och uttalas taqriiban.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver