Arabiska för förkorta

qaSSara
ﻗَﺼَّﺮَ
förkorta – dåtid han
yuqaSSiru
ﻳُﻘَﺼِّﺮُ
förkorta – nutid han

Det arabiska verbet för att förkorta skrivs ﻗَﺼَّﺮَ och uttalas qaSSara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺼِّﺮُ och uttalas yuqaSSiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förkorta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förkorta

Alla bokstäver i förkorta

ﻗَﺼَّﺮَ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
qaf
q
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förkorta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺼَّﺮَ och uttalas qaSSara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förkorta

fa33ala blir qaSSara

Vi har sett att det arabiska ordet för förkorta skrivs ﻗَﺼَّﺮَ och uttalas qaSSara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, S och r, blir ordet qaSSara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förkorta

Böjningsformer av förkorta

dåtid
nutid
han
qaSSara
ﻗَﺼَّﺮَ
han - dåtid
yuqaSSiru
ﻳُﻘَﺼِّﺮُ
han - nutid
hon
qaSSarat
ﻗَﺼَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuqaSSiru
ﺗُﻘَﺼِّﺮُ
hon - nutid
jag
qaSSartu
ﻗَﺼَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uqaSSiru
ﺃُﻗَﺼِّﺮُ
jag - nutid