Arabiska för svårighet

Su3uuba
ﺻُﻌُﻮﺑَﺔ
svårighet – femininum singular

Det arabiska ordet för svårighet uttalas Su3uuba och skrivs ﺻُﻌُﻮﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svårighet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svårighet

Alla bokstäver i svårighet

ﺻُﻌُﻮﺑَﺔ
ﺻـ
ـﻌـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻌـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
Sad
S
ayn
3
waw
w
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för svårighet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻُﻌُﻮﺑَﺔ och uttalas Su3uuba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svårighet

fu3uula blir Su3uuba

Vi har sett att det arabiska ordet för svårighet skrivs ﺻُﻌُﻮﺑَﺔ och uttalas Su3uuba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är S, 3 och b, blir ordet Su3uuba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svårighet