Arabiska för litenhet

Sighar
ﺻِﻐَﺮ
litenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för litenhet uttalas Sighar och skrivs ﺻِﻐَﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet litenhet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ghayn som skrivs och uttalas gh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med litenhet

Alla bokstäver i litenhet

ﺻِﻐَﺮ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
 
Sad
S
ghayn
gh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för litenhet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﻐَﺮ och uttalas Sighar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver