Arabiska för förminska

Saghghara
ﺻَﻐَّﺮَ
förminska – dåtid han
yuSaghghiru
ﻳُﺼَﻐِّﺮُ
förminska – nutid han

Det arabiska verbet för att förminska skrivs ﺻَﻐَّﺮَ och uttalas Saghghara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﻐِّﺮُ och uttalas yuSaghghiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förminska består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förminska

Alla bokstäver i förminska

ﺻَﻐَّﺮَ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
 
Sad
S
ghayn
gh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förminska består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻐَّﺮَ och uttalas Saghghara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förminska

dåtid
nutid
han
Saghghara
ﺻَﻐَّﺮَ
han - dåtid
yuSaghghiru
ﻳُﺼَﻐِّﺮُ
han - nutid
hon
Saghgharat
ﺻَﻐَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuSaghghiru
ﺗُﺼَﻐِّﺮُ
hon - nutid
jag
Saghghartu
ﺻَﻐَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uSaghghiru
ﺃُﺻَﻐِّﺮُ
jag - nutid