Arabiska för ren

naZiif
ﻧَﻈِﻴﻒ
ren – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ren uttalas naZiif och skrivs ﻧَﻈِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ren i:

naZiifa
ﻧَﻈِﻴﻔَﺔ
ren – femininum singular
naZiifaat
ﻧَﻈِﻴﻔَﺎﺕ
ren – femininum plural
niZaaf
ﻧِﻈَﺎﻑ
ren – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ren

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ren består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ren

Alla bokstäver i ren

ﻧَﻈِﻴﻒ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
nun
n
Za
Z
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ren består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻈِﻴﻒ och uttalas naZiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ren

fa3iil blir naZiif

Vi har sett att det arabiska ordet för ren skrivs ﻧَﻈِﻴﻒ och uttalas naZiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är n, Z och f, blir ordet naZiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ren