Arabiska för renlighet

naZaafa
ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ
renlighet – femininum singular

Det arabiska ordet för renlighet uttalas naZaafa och skrivs ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet renlighet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med renlighet

Alla bokstäver i renlighet

ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
nun
n
Za
Z
alef
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för renlighet består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ och uttalas naZaafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för renlighet

fa3aala blir naZaafa

Vi har sett att det arabiska ordet för renlighet skrivs ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ och uttalas naZaafa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är n, Z och f, blir ordet naZaafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som renlighet