Arabiska för städning

tanZiif
ﺗَﻨﻈِﻴﻒ
städning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för städning uttalas tanZiif och skrivs ﺗَﻨﻈِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns städning i:

tanZiifaat
ﺗَﻨﻈِﻴﻔَﺎﺕ
städning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet städning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med städning

Alla bokstäver i städning

ﺗَﻨﻈِﻴﻒ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
nun
n
Za
Z
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för städning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨﻈِﻴﻒ och uttalas tanZiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för städning

taf3iil blir tanZiif

Vi har sett att det arabiska ordet för städning skrivs ﺗَﻨﻈِﻴﻒ och uttalas tanZiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är n, Z och f, blir ordet tanZiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som städning