Arabiska för rengöra

naZZafa
ﻧَﻈَّﻒَ
rengöra – dåtid han
yunaZZifu
ﻳُﻨَﻈِّﻒُ
rengöra – nutid han

Det arabiska verbet för att rengöra skrivs ﻧَﻈَّﻒَ och uttalas naZZafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻈِّﻒُ och uttalas yunaZZifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet rengöra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rengöra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rengöra

Alla bokstäver i rengöra

ﻧَﻈَّﻒَ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
nun
n
Za
Z
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för rengöra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻈَّﻒَ och uttalas naZZafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rengöra

fa33ala blir naZZafa

Vi har sett att det arabiska ordet för rengöra skrivs ﻧَﻈَّﻒَ och uttalas naZZafa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, Z och f, blir ordet naZZafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rengöra

Böjningsformer av rengöra

dåtid
nutid
han
naZZafa
ﻧَﻈَّﻒَ
han - dåtid
yunaZZifu
ﻳُﻨَﻈِّﻒُ
han - nutid
hon
naZZafat
ﻧَﻈَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tunaZZifu
ﺗُﻨَﻈِّﻒُ
hon - nutid
jag
naZZaftu
ﻧَﻈَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'unaZZifu
ﺃُﻧَﻈِّﻒُ
jag - nutid