Arabiska för make

zawj
ﺯَﻭﺝ
make – maskulinum singular

Det arabiska ordet för make uttalas zawj och skrivs ﺯَﻭﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns make i:

'azwaaj
ﺃَﺯﻭَﺍﺝ
make – maskulinum plural
Kategori: kärlek
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet make

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet make består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med make

Alla bokstäver i make

ﺯَﻭﺝ
 
 
ـﺰ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
zayn
z
waw
w
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för make består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻭﺝ och uttalas zawj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för make

fa3l blir zawj

Vi har sett att det arabiska ordet för make skrivs ﺯَﻭﺝ och uttalas zawj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, w och j, blir ordet zawj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som make