Arabiska för fasta

Saama
ﺻَﺎﻡَ
fasta – dåtid han
yaSuumu
ﻳَﺼُﻮﻡُ
fasta – nutid han

Det arabiska verbet för att fasta skrivs ﺻَﺎﻡَ och uttalas Saama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼُﻮﻡُ och uttalas yaSuumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fasta består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fasta

Alla bokstäver i fasta

ﺻَﺎﻡَ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Sad
S
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fasta består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻡَ och uttalas Saama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fasta

dåtid
nutid
han
Saama
ﺻَﺎﻡَ
han - dåtid
yaSuumu
ﻳَﺼُﻮﻡُ
han - nutid
hon
Saamat
ﺻَﺎﻣَﺖ
hon - dåtid
taSuumu
ﺗَﺼُﻮﻡُ
hon - nutid
jag
Sumtu
ﺻُﻤﺖُ
jag - dåtid
'aSuumu
ﺃَﺻُﻮﻡُ
jag - nutid