Arabiska för fastande

Saa'im
ﺻَﺎﺋِﻢ
fastande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fastande uttalas Saa'im och skrivs ﺻَﺎﺋِﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fastande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fastande

Alla bokstäver i fastande

ﺻَﺎﺋِﻢ
ﺻـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Sad
S
alef
'
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fastande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺋِﻢ och uttalas Saa'im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver