Arabiska för yrkes-, yrkesmässig

mihaniyy
ﻣِﻬَﻨِﻲّ
yrkes-, yrkesmässig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för yrkes-, yrkesmässig uttalas mihaniyy och skrivs ﻣِﻬَﻨِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet yrkes-, yrkesmässig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet yrkes-, yrkesmässig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ha som skrivs och uttalas h och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med yrkes-, yrkesmässig

Alla bokstäver i yrkes-, yrkesmässig

ﻣِﻬَﻨِﻲّ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
ha
h
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för yrkes-, yrkesmässig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣِﻬَﻨِﻲّ och uttalas mihaniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för yrkes-, yrkesmässig

fi3al blir mihaniyy

Vi har sett att det arabiska ordet för yrkes-, yrkesmässig skrivs ﻣِﻬَﻨِﻲّ och uttalas mihaniyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3al och ordets rotbokstäver är m, h och n, blir ordet mihaniyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som yrkes-, yrkesmässig