Arabiska för kultur-, kulturell

thaqaafiyy
ﺛَﻘَﺎﻓِﻲّ
kultur-, kulturell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kultur-, kulturell uttalas thaqaafiyy och skrivs ﺛَﻘَﺎﻓِﻲّ.

Kategori: kultur
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kultur-, kulturell

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kultur-, kulturell består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kultur-, kulturell

Alla bokstäver i kultur-, kulturell

ﺛَﻘَﺎﻓِﻲّ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻲ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
tha
th
qaf
q
alef
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kultur-, kulturell består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺛَﻘَﺎﻓِﻲّ och uttalas thaqaafiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver