Arabiska för trä-, träig

khashabiyy
ﺧَﺸَﺒِﻲّ
trä-, träig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trä-, träig uttalas khashabiyy och skrivs ﺧَﺸَﺒِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet trä-, träig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trä-, träig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, shin som skrivs och uttalas sh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trä-, träig

Alla bokstäver i trä-, träig

ﺧَﺸَﺒِﻲّ
ﺧـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kha
kh
shin
sh
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för trä-, träig består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺧَﺸَﺒِﻲّ och uttalas khashabiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver