Arabiska för aska

ramaad
ﺭَﻣَﺎﺩ
aska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aska uttalas ramaad och skrivs ﺭَﻣَﺎﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aska består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aska

Alla bokstäver i aska

ﺭَﻣَﺎﺩ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺪ
 
ra
r
mim
m
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för aska består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻣَﺎﺩ och uttalas ramaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för aska

fa3aal blir ramaad

Vi har sett att det arabiska ordet för aska skrivs ﺭَﻣَﺎﺩ och uttalas ramaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är r, m och d, blir ordet ramaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som aska