Arabiska för ovanlig, underbar

3ajiib
ﻋَﺠِﻴﺐ
ovanlig, underbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ovanlig, underbar uttalas 3ajiib och skrivs ﻋَﺠِﻴﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ovanlig, underbar i:

3ajiiba
ﻋَﺠِﻴﺒَﺔ
ovanlig, underbar – femininum singular
3ajiibuuna
ﻋَﺠِﻴﺒُﻮﻥَ
ovanlig, underbar – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ovanlig, underbar består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ovanlig, underbar

Alla bokstäver i ovanlig, underbar

ﻋَﺠِﻴﺐ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
jim
j
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ovanlig, underbar består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺠِﻴﺐ och uttalas 3ajiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ovanlig, underbar

fa3iil blir 3ajiib

Vi har sett att det arabiska ordet för ovanlig, underbar skrivs ﻋَﺠِﻴﺐ och uttalas 3ajiib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet 3ajiib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ovanlig, underbar