Arabiska för förbluffad, förvånad

muta3ajjib
ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ
förbluffad, förvånad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbluffad, förvånad uttalas muta3ajjib och skrivs ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förbluffad, förvånad i:

muta3ajjiba
ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺒَﺔ
förbluffad, förvånad – femininum singular
Kategori: känslor
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet förbluffad, förvånad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbluffad, förvånad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbluffad, förvånad

Alla bokstäver i förbluffad, förvånad

ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förbluffad, förvånad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ och uttalas muta3ajjib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbluffad, förvånad

mutafa33il blir muta3ajjib

Vi har sett att det arabiska ordet för förbluffad, förvånad skrivs ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ och uttalas muta3ajjib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet muta3ajjib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbluffad, förvånad