Arabiska för beundrande, förtjust, nöjd

mu3jab
ﻣُﻌﺠَﺐ
beundrande, förtjust, nöjd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beundrande, förtjust, nöjd uttalas mu3jab och skrivs ﻣُﻌﺠَﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beundrande, förtjust, nöjd består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beundrande, förtjust, nöjd

Alla bokstäver i beundrande, förtjust, nöjd

ﻣُﻌﺠَﺐ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ayn
3
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för beundrande, förtjust, nöjd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺠَﺐ och uttalas mu3jab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beundrande, förtjust, nöjd

muf3al blir mu3jab

Vi har sett att det arabiska ordet för beundrande, förtjust, nöjd skrivs ﻣُﻌﺠَﺐ och uttalas mu3jab. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet mu3jab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beundrande, förtjust, nöjd