Arabiska för förvåning

isti3jaab
ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
förvåning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förvåning uttalas isti3jaab och skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förvåning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förvåning

Alla bokstäver i förvåning

ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
sin
s
ta
t
ayn
3
jim
j
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förvåning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ och uttalas isti3jaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förvåning

istif3aal blir isti3jaab

Vi har sett att det arabiska ordet för förvåning skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ och uttalas isti3jaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet isti3jaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förvåning