Arabiska för dyr, värdefull

ghaalin
ﻏَﺎﻝٍ
dyr, värdefull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dyr, värdefull uttalas ghaalin och skrivs ﻏَﺎﻝٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet dyr, värdefull

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyr, värdefull består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i dyr, värdefull

ﻏَﺎﻝٍ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ghayn
gh
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för dyr, värdefull består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﻝٍ och uttalas ghaalin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver