Arabiska för imponerande, storslagen

mubhir
ﻣُﺒﻬِﺮ
imponerande, storslagen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för imponerande, storslagen uttalas mubhir och skrivs ﻣُﺒﻬِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns imponerande, storslagen i:

mubhira
ﻣُﺒﻬِﺮَﺓ
imponerande, storslagen – femininum singular
mubhiruuna
ﻣُﺒﻬِﺮُﻭﻥَ
imponerande, storslagen – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imponerande, storslagen består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imponerande, storslagen

Alla bokstäver i imponerande, storslagen

ﻣُﺒﻬِﺮ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för imponerande, storslagen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒﻬِﺮ och uttalas mubhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för imponerande, storslagen

muf3il blir mubhir

Vi har sett att det arabiska ordet för imponerande, storslagen skrivs ﻣُﺒﻬِﺮ och uttalas mubhir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet mubhir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som imponerande, storslagen