Arabiska för strålande

baahir
ﺑَﺎﻫِﺮ
strålande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för strålande uttalas baahir och skrivs ﺑَﺎﻫِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strålande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strålande

Alla bokstäver i strålande

ﺑَﺎﻫِﺮ
ﺑـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
beh
b
alef
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för strålande består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻫِﺮ och uttalas baahir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för strålande

faa3il blir baahir

Vi har sett att det arabiska ordet för strålande skrivs ﺑَﺎﻫِﺮ och uttalas baahir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet baahir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som strålande