Arabiska för krydda

bahaar
ﺑَﻬَﺎﺭ
krydda – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krydda uttalas bahaar och skrivs ﺑَﻬَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns krydda i:

bahaaraat
ﺑَﻬَﺎﺭَﺍﺕ
krydda – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krydda består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krydda

Alla bokstäver i krydda

ﺑَﻬَﺎﺭ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺮ
 
beh
b
ha
h
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för krydda består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻬَﺎﺭ och uttalas bahaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krydda

fa3aal blir bahaar

Vi har sett att det arabiska ordet för krydda skrivs ﺑَﻬَﺎﺭ och uttalas bahaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet bahaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krydda